W wielu przypadkach dalsze prowadzenie działalności gospodarczej może okazać się nierentowne. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej wtedy, gdy zapotrzebowanie na dane produkty bądź usługi ma jedynie charakter sezonowy. Wówczas w pełni celowe wydaje się być zawieszenie działalności gospodarczej do czasu, aż pomyślna tendencja na rynku nastąpi ponownie. Jak powszechnie wiadomo, skorzystanie z takiej możliwości wiąże się z wieloma profitami. Przede wszystkim przedsiębiorca nie traci swojego statusu, lecz jest zwolniony z obowiązków podatkowych, jak również nie musi odprowadzać należnych składek na ubezpieczenie społeczne. Występuje swego rodzaju fikcja, iż działalność nie jest prowadzona. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby w okresie zawieszenia przedsiębiorca dochodził dawnych należności z faktur, jak również wszelkich nadpłat, które uiścił na rzecz organów rentowych i właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Dla wielu właścicieli firm kluczowe znaczenie ma kwestia, jak zawiesić działalność

Jak zawiesić działalnośćNie jest to zbyt trudne, bowiem niezbędne formalności mogą zostać dopełnione za pośrednictwem internetu. Wypełnia się wówczas ten sam wniosek, jaki służy do zarejestrowania działalności gospodarczej bądź do jej zlikwidowania. Nie jest nawet konieczne wskazywanie przyczyny zawieszenia – uprawnienie to przysługuje przedsiębiorcy bez względu na zaistniałe powody. Duże znaczenie ma fakt, iż obecnie zawieszenie może nastąpić na dowolny okres. Tym samym nie trzeba nawet wskazywać daty, od której firma nadal będzie prosperować.

Warto mieć jednak na uwadze, iż w przypadku zaciągnięcia uprzednio zobowiązań, niezbędne jest ich wykonanie. Ponadto z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby, które zatrudniają pracowników. Wówczas niezbędne jest podjęcie odpowiednich działań restrukturyzacyjnych. Możliwości jest wiele – począwszy od zwolnienia pracowników, skończywszy na przyznaniu im pełnopłatnych urlopów. Natomiast w sytuacji, gdy kadra wypełnia swoje obowiązki zawodowe na podstawie umów cywilnoprawnych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiesić działalność. Wtedy wystarcza jeden wniosek, aby znieść część swoich obowiązków względem budżetu państwa.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here