Pracując na umowę o pracę otrzymujemy za nią wynagrodzenie, które najczęściej jest określone w kwocie brutto. Oznacza to, że w rzeczywistości otrzymujemy znacznie niższą pensję. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wynagrodzenie zostaje pomniejszone odpowiednio o składki na podatek dochodowy, a także na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jak wyliczyć wynagrodzenie, by wiadomo było jaką otrzymamy pensję? Należy pamiętać, że w skład wynagrodzenia brutto wchodzą wszelkie premie, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, ekwiwalent za urlop itp. Od tych składników pensji pracodawca ma obowiązek odprowadzić składki ZUS.

Jednakże z obowiązku potrącania składek zwolnione są:

  • odprawy rentowe i emerytalne,
  • nagrody jubileuszowe,
  • diety i zwrot kosztów podróży służbowych,
  • świadczenia przyznane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy.

Jak wyliczyć wynagrodzenie?

Jak wyliczyć wynagrodzeniePytanie jak wyliczyć wynagrodzenie, by wiadomo było ile otrzymamy „na rękę” z pozoru wydaje się proste, jednak trzeba posiadać nieco fachowej wiedzy, by na nie bezbłędnie odpowiedzieć. Aby wyliczyć swoją pensję, czyli wynagrodzenie do wypłaty, należy odjąć od przychodu odpowiednie wartości składek na ubezpieczenia społeczne.Warto wiedzieć, że tylko cześć składek jest finansowana z wynagrodzenia pracownika, nie mają tutaj znaczenia składki płacone przez pracodawcę.

Są one jedynie ustalane na podstawie wynagrodzenia brutto, a pracodawca płaci je z własnych środków. Jak już zostało powiedziane, z wynagrodzenia brutto jest potrącana składka na ubezpieczenie zdrowotne, wynosi ona 9% wynagrodzenia brutto pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje niskie wynagrodzenie, na przykład pracując w niepełnym wymiarze etatu, może się zdarzyć, że składka zdrowotna zostanie ograniczona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Pozostaje ostatni krok do wyliczenia wynagrodzenia netto za pracę, jest to odjęcie od wynagrodzenia brutto – podatku dochodowego. Podstawą tych wyliczeń jest odjecie od przychodu pracownika składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów uzyskania przychodu. Pracownik, który chce szybko dowiedzieć się, jaka otrzyma pensje może skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów wynagrodzeń.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here