Gdy młodzi ludzie po studiach zaczynają swoją karierę zawodową często obliczają, ile to jeszcze lat im pozostało do emerytury. Gdy przepracują kilkadziesiąt lat są zazwyczaj zdziwieni tym, jak szybko ten czas upłynął. Jest jednak spora grupa osób, która z przyczyn często od nich niezależnych nie doczekała spokojnej emerytury, gdyż przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego zakład pracy upadł, zredukował zatrudnienie, zmienił technologię produkcji i zlikwidował stanowiska pracy. Osoby w wieku pięćdziesiąt lat i więcej mają wówczas problem ze znalezieniem zatrudnienia. Dla nich stworzono system zasiłków emerytalnych zwanych również świadczeniami przedemerytalnymi. Żeby mieć prawo do tego rodzaju świadczenia kobieta musi mieć ukończone 55 – 56 lat oraz określony staż pracy (zależny od okoliczności utraty dotychczasowego źródła dochodu), a mężczyzna może dostać zasiłek gdy ukończy 60 lub 61 lat i ma odpowiedni wymagany staż pracy.
Nikt nie otrzyma świadczenie przedemerytalnego natychmiast po zwolnieniu z pracy. Najpierw każdy musi zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy. O świadczenie można ubiegać się dopiero po okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez okres 180 dni. Jeśli podczas okresu rejestracji w urzędzie pracy ktoś chociaż raz odmówi przyjęcia propozycji zatrudnienia, to nie otrzyma zasiłku przedemerytalnego. Ile wynosi świadczenie przedemerytalne i czy jest jednakowe dla wszystkich? Na wysokość zasiłku nie ma wpływu ani staż pracy, ani wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przed utratą pracy. Zasiłek jest jednakowy dla wszystkich i od marca 2018 roku jego wysokość wynosi 1070,99 zł. Zasiłek przedemerytalny jest waloryzowany, więc od pierwszego marca tego roku jego wysokość znów ulegnie zmianie.
Jeśli osoba której przyznano zasiłek przedemerytalny znajdzie zatrudnienie, to może je podjąć bez konieczności rezygnowania z zasiłku. Jedynym ograniczeniem są limity wysokości zarobków jakie dla dorabiających ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby nie utracić prawa do świadczenia warto poznać limit dochodów wyznaczony na dany rok.

kmhs.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here